Hướng dẫn kỹ thuật đầu thu

Model:
  • Thông tin chung
  • Hướng dẫn xoay chảo thu
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Phần mềm đầu thu
  • Hướng dẫn dò quét

DANH SÁCH THAM SỐ TRANSPONDER TRÊN VỆ TINH VINASAT1 TP Tần số  Tốc độ mẫu   Phân cực Điều chế FEC Truyền dẫn Ghi chú
 1 10968 28800 Ngang(H) 8PSK 3/4 DVB-S2 VTC
 2 11008 14400  Ngang(H)  8PSK  3/4  DVB-S2 VTC 
 3 11472  23200  Ngang(H)     8PSK   3/4 DVB-S2  VTC 
 
 
 
 

 

I. Chức năng chính của đầu thu

PVR và TimeShift là 2 chức năng nổi trội của đầu thu VTC-HD08. Bằng cách cài đặt hẹn giờ hoặc ghi hình trực tiếp, PVR sẽ lưu trữ chương trình cần xem dưới định dạng file có thể xem lại trên Tivi bất cứ lúc nào bạn muốn. Trong khi đó chức năng TimeShift giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ chương trình truyền hình nào. Chỉ cần ấn nút tạm dừng sau đó trở lại ấn nút Play để xem tiếp đoạn chương trình vừa bỏ lỡ.

- Tương thích hoàn toàn với chuẩn DVB-S/DVB-S2 và HD MPEG-2/4 (H264).

- Tựơng thích hoàn toàn với tiêu chuẩn SD/HD MPEG-2/4 (H.264), VC1, DVB-S/DVB-S2

- Hỗ trợ hệ thống khóa mã cao cấp Irdeto

- Có thể thu tín hiệu vệ tinh trên cả hai băng c và Ku theo chuẩn SCPC và MCPC

- Tự động chuyển đổi giữa hệ PAL/NTSC

- Có khả năng lưu trữ lên tới 4000 kênh TV và Radio

- Có khả năng tạo 16 nhóm chương trình ưa thích khác nhau

- Màn hình hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ, với 32bit màu.

- Có khả năng hiển thị thông tin lịch chương trình trong 7 ngày (EPG)

- H tr đy đ điu khin DiSEqCl0/1.1; 13/18V; 0/22K

- Hỗ trợ nhiều chức năng quản lý chương trình như: tạo nhóm ưa thích, di chuyển, khóa, đổi tên và sắp xếp

- Hỗ trợ khóa trẻ em

- Tự động lưu lại danh sách chương trình

- Có khả năng nâng cấp phần mềm qua sóng hoặc USB

- Có khả năng ghi lại chương trình đang phát sóng trực tiếp, xem lại nội dung phát sóng trực tiếp trước đó

 

II. Giao diện đầu thu

1. Chỉnh sửa chương trình

- Chỉnh sửa chương trình 

- Chỉnh sửa chương trình yêu thích

 

 

2.Cài đặt vệ tinh:

- Dò chương trình tự động 

- Dò chương trình bằng tay

 

 

3. Cài đặt người dùng

- Cài đặt ngôn ngữ 

- Cài đặt thời gian 

- Cài đặt quản lý trẻ em

- Cài đặt A/V 

- Cài đặt hiển thị 

- Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng

 

 

4. Cài đặt chương trình:

- Cài đặt ghi chương trình 

- Cài đặt thông số PVR 

- Cài đặt thông tin thiết bị lưu trữ 

 

 

5. Thông tin dịch vụ

- Trạng thái khóa mã Irdeto : 

Trạng thái mã dịch vụ 

Thông tin Softcell

Thông tin Loader 

Trạng thái sản phẩm 

Hòm thư 

Hướng dẫn quản lý trẻ em

 

 

6. Thông tin hệ thống

- Thông tin 

- Nâng cấp phần mềm

- Cài đặt mặc định

- Nâng cấp phần mềm qua sóng
 

 

III. Hướng dẫn sử dụng

1. Mã dịch vụ và IC

* Mã DV: Menu à Thông tin dịch vụ àTrạng thái mã dịch vụ

* Mã IC : Menu à Thông tin dịch vụ à Thông tin Loader

 

 

 

2.Thông báo:

Menu à Thông tin dịch vụ à Hòm thư
 

3. Xóa chương trình:

* Xóa một kênh:

Menu àChỉnh sửa chương trình à Chỉnh sửa chương trình à Nhấn nút đỏ à Exit

Màn hình sẽ hiển thị: Xác nhận Bạn có muốn lưu lại không ? Hủy hoặc Đồng ý.

* Xóa nhiều kênh:

Menu --> Thông tin hệ thống --> Cài đặt mặc định . Nhập mật khẩu :0000

C1:Chọn Khởi tạo nhà sản xuất: Cài đặt mặc định, Nhấn OK

C2:Chọn Xóa kênh: Tất cả các chương trình, Nhấn OK

 

 

4. Tạo chương trình ưa thích:

Có thể tạo ra 8 danh sách kênh yêu thích Menu àChỉnh sửa chương trình àChỉnh sửa chương trình yêu thích.

Để thêm chương trình vào nhóm yêu thích của bạn, chọn chương trình trong danh sách bên trái, ấn nút đỏ; chương trình đó sẽ được chuyển qua Danh sách yêu thích bên phải. Tên của nhóm này nằm ở trên cùng ( Ví dụ: FAV1,FAV2.)

 

 

Để chuyển, đổi tên Nhóm yêu thích thì phải ấn nút  để làm việc với danh sách bên phải. Sử dụng nút , và các phím màu trên điều khiển (theo hướng dẫn trên màn hình) để thiết lập nhóm chương trình yêu thích.

Nút  để chuyển đổi qua lại giữa các nhóm

Nút  để chuyển đổi thứ tự các chương trình trong danh sách

Nút  để đổi tên nhóm

Nút  để đánh dấu chương trình

Nút  để xóa chương trình trong danh sách

Sau khi thiết lập xong, ấn EXIT để thoát. 1 hộp hội thoại hiện ra hỏi có muốn lưu lại 

không, chọn Đồng ý để lưu lại.

 

5. Khóa kênh:

* Khóa:

Menu à Chỉnh sửa chương trình à Chỉnh sửa chương trình à Chọn kênh cần 

khóa àNhấn nút Xanh lá cây trên điều khiển à Xuất hiện khóa bên cạnh kênh à Exit

Màn hình sẽ hiển thị: Xác nhận Bạn có muốn lưu lại không ? Hủy hoặc Đồng ý.

 

 
 
 
 

* Mở khóa:

Menu à Chỉnh sửa chương trình à Chỉnh sửa chương trình à Chọn kênh cần mở

khóa àNhập mật khẩu à Nhấn nút xanh lá cây à Nhập mật khẩu à Exit

 

6. Khoá trẻ em

Để vào được Menu này, cần nhập mã bảo vệ, được mặc định là 0000

 

 

* Đổi mã bảo vệ: thay mã mặc định thành 4 số mới

Mã Pin mới: Nhập dãy số mới.

Nhập lại mã Pin mới: Nhập lại dãy số mới để xác nhận.

* Khóa Menu: Khi bật chức năng này, cần phải có mã bảo vệ mới truy cập được vào menu của đầu thu.

* Khóa kênh: Khi bật chức năng này, cần phải có mã bảo vệ mới truy cập được chương trình bị khóa bởi người dùng.

7. Dò chương trình

* Dò tự động:

Ấn MENU trên điều khiển, vào mục Cài đặt vệ tinh, chọn Dò chương trình tự động.

Màn hình sẽ hiện ra như hình bên.

Lựa chọn vệ tinh, nhấn OK trên điều khiển để đánh dấu. Lúc này 2 cột báo sóng tín hiệu sẽ nổi lên như hình vẽ. Ấn nút màu đ trên điều khiển để dò, quá trình dò tự động sẽ diễn ra. Sau khi dò xong, quá trình tự động thoát ra và bắt đầu xem.

 

 

 

 

 

* Dò bằng tay:

Ấn MENU trên điều khiển, vào mục Cài đặt vệ tinh, chọn Dò chương trình bằng tay.

Màn hình sẽ hiện ra như hình bên.

Lựa chọn vệ tinh cần dò, nhấn OK trên điều khiển để đánh dấu. Lúc này, 2 cột báo sóng tín hiệu sẽ nổi lên như hình vẽ. Có thể dò theo nhiều cách:

 

 

 

 

 

Ấn nút màu đỏ trên điều khiển để dò. Một bảng thông tin hiện ra, cho phép cài đặt: Chọn kiểu chương trình cần dò và chọn nhà mạng. Bình thường cứ để mặc định các thông số có sẵn. Ấn nút màu đỏ  để bắt đầu quá trình dò. 

Ấn nút màu xanh lá cây  để chỉnh sửa các thông số của vệ tinh theo hướng dẫn trên màn hình rồi lại ấn nút  để dò chương trình

Ấn nút màu vàng  để chỉnh sửa các thông số của Transponder theo hướng dẫn trên màn hình .Dùng các phím  và  để chuyển qua lại giữa 2 cột thông số cần sửa. Sau khi cài đặt xong, ấn nút  để dò chương trình.

 
8. Tạo danh sách kênh:

Nhấn MENU trên điều khiển, chọn Chỉnh Sửa Chương Trình, nhấn nút OK. Trên màn hình sẽ hiện ra bảng điều khiển như hình bên.

 

 

Chức năng các phím:

 

Phím trên điều khiển

Màu sắc của phím

Chức năng

Delete

Đ

Xóa chương trình tại dòng sáng màu vàng

Lock

Xanh lá cây

Khóa và mở khóa chương trình

Skip

Vàng

Hủy bỏ việc đánh dấu trước đấy đối với 1 chương trình

Move

Xanh nước biển

Di chuyển chương trình

Rename

Đen

Thay đổi tên chương trình

Select

Trắng

Đánh dấu chọn 1 chương trình

Find

FIND

Tìm kênh

 

Chú ý: Sau khi chỉnh sửa xong, ấn EXIT hoặc MENU, 1 hộp thoại hiện ra hỏi bạn muốn lưu cài đặt không. Chọn ĐỒNG Ý để lưu hoặc chọn HỦY để thoát ra mà không lưu lại cài đặt của bạn.

9. Ghi chương trình

Chú ý:Chức năng Ghi, Timeshift và xem lại đều yêu cầu có thiết bị lưu trữ cắm ngoài qua cổng USB 2.0 và định dạng FAT32. Trước khi sử dụng nên kiểm tra thiết bị này có đủ tiêu chuẩn để sử dụng hay không.

A. Ghi hình trong chế độ EPG

Trong chế độ xem lịch phát sóng, để thu chương trình muốn xem chỉ việc chọn chương trình đấy và ấn nút REC trên điều khiển từ xa.

Nếu thiết bị lưu trữ bên ngoài đã sẵn sàng hoạt động thì chương trình sẽ được ghi lại trên thiết bị này. Thông báo quá trình bắt đầu ghi hiện lên như hình bên. Ấn EXIT hoặc MENU trên điều khiển để thoát.

B. Chức năng ghi hình PVR

Để sử dụng một trong các chức năng này, đầu thu phải được kết nối đúng với ổ cứng bên ngoài thông qua cổng USB.

* Ghi trực tiếp

Ấn nút REC trên điu khin t xa, chn khong thi gian cn ghi bng cách n nút sang trái hoc sang phi, OK đ bt đu quá trình ghi hình.

 

 

 

* Cài đặt ghi chương trình

- Menu à Cài đặt PVR à Cài đặt chương trình

- Nhấn nút sang ngang chọn Hướng dẫn cài đặt. Một danh sách các chương trình có thể được tạo hiện ra

 

 

 

Để tạo thêm 1 bản ghi mới, ấn nút màu vàng trên điều khiển. Bằng các phím lên, xuống và OK trên điều khiển, nhập các thông số hẹn giờ bắt đầu ghi như: ngày, chương trình,thời gian bắt đầu và kết thúc, ghi có lặp lại theo ngày hay theo tháng không….Nhấn nút màu xanh nước biển để lưu lại thông số.

 

 

* Chức năng TimeShift

Dùng để ghi hình tại thời điểm đang xem tới 1 thời điểm khác.

Ví dụ: Khi đang xem 1 trận đá bóng tường thuật trực tiếp, vì một lý do nào đấy làm gián đoạn việc theo dõi của bạn. Chỉ việc ấn nút PAUSE trên điều khiển

(phải đảm bảo kết nối tốt với thiết bị lưu trữ bên ngoài).

Khi muốn xem tiếp, chỉ cần ấn nút PLAY để tiếp tục theo dõi trận đá bóng đó mà không bị gián đoạn.

Khi xem lại, có thể tua đến nơi bạn muốn xem, ấn EXIT hoặc phím STOP để dừng lại chế độ này và tiếp tục xem trực tiếp chương trình tivi.

 

 

* Xem danh sách chương trình đã ghi

Ấn nút FILE LIST trên điều khiển từ xa, danh sách các chương trình đã ghi được lưu trên ổ cứng hiện ra. Chọn chương trình muốn xem lại bằng cách dùng phím lên xuống, rồi chọn OK trên điều khiển để bắt đầu xem. Nếu chương trình đó là chương trình vừa mới xem thì đầu thu sẽ hỏi có muốn xem lại lần nữa hay không, ấn OK để xác nhận và xem lại.

 

 

 

Nếu muốn xem thêm các thông tin khác về chương trình thì có thể ấn nút INFO trên điều khiển.

Ấn nút  hoặc  để tua chương trình bạn đang xem. Bằng cách ấn thêm 1 vài lần, tốc độ tua sẽ tăng lên tương ứng là 2,4,8 hoặc 16 lần.

Ấn  nếu muốn dừng. Tùy tốc độ ổ cứng, việc hiển thị danh sách bản ghi có thể chậm hay nhanh.

Ấn EXIT để thoát

 

 

 

 

Tải phần mềm: _update.rar
 

HƯỚNG DẪN DÒ QUÉT CHƯƠNG TRÌNH VTC DÀNH CHO ĐẦU THU VTC- HD 08

 

 

DÀNH CHO ĐẠI LÝ

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: