Bản công bố chất lượng dịch vụ DTH


BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

SỐ: 01/CBCLDV DTH-VTC DIGITAL

Đơn vị cung cấp dịch vụ: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - CÔNG TY TNHH 1TV

Địa chỉ trụ sở chính: Số 67B Phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 24 .44501113          Fax: +84 24.36363920

Website: www.vtc.org.vn ;  www.truyenhinhso.vn

Email: vanphong@vtc.vn;

CÔNG BỐ

Chất lượng dịch vụ: Truyền hình số qua vệ tinh.

Phương thức cung cấp dịch vụ: Trả tiền, quảng bá.

Quy chuẩn quốc gia áp dụng: QCVN 79: 2014/BTTTT

TT

Tên chỉ tiêu

Mức theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Mức công bố

Ghi chú

1

QCVN 79: 2014/BTTTT

Đối với DVB-S2: Dải tần theo các quy định về tần số.

Kiểu mã hóa và điều chế: CCM.

Hệ số uốn (α): 0.35 hoặc 0.25 hoặc 0.2

Phương thức điều chế số: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK.

Tỷ lệ mã sửa sai FEC:

QPSK:1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10.

8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10.

16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10.

32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10.

Khung FEC: 64800 bit

Đối với DVB-S2: Dải tần theo các quy định về tần số.

Kiểu mã hóa và điều chế: CCM.

Hệ số uốn (α): 0.25

 

Phương thức điều chế số: 8PSK

 

Tỷ lệ mã sửa sai FEC: 3/4

 

 

 

 

 

Khung FEC: 64800 bit

Đáp ứng

 

QCVN 79: 2014/BTTTT

Tỷ số Eb/No với DVB-S2: giá trị Eb/No (dB) tương ứng với PER ≤10-7 , độ dài khung 64800 với 8PSK FEC ¾: ≥4.4

Tỷ số Eb/No với DVB-S2: giá trị Eb/No (dB) tương ứng với PER ≤10-7, độ dài khung 64800 với 8PSK FEC 3/4: ≥4.4

Đáp ứng

 

QCVN 79: 2014/BTTTT

Giá trị mức công suất tín hiệu (dBm) tại máy thu DVB-S2:

Giá trị thấp nhất: -60

Giá trị cao nhất: -25

Giá trị mức công suất tín hiệu (dBm) tại máy thu DVB-S2: Nằm trong khoảng từ -60 đến -25

Đáp ứng

­­­­­­­

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Kinh Lộc

 

DÀNH CHO ĐẠI LÝ

  • TIN MỚI
  • TIN HOT
  • KHUYẾN MÃI

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: