THÔNG TIN GÓI KÊNH

Thiết bị

Danh sách kênh

Nhóm kênh SD
STT Logo kênh Tên kênh Mô tả kênh
Nhóm kênh Đài Phát thanh Truyền hình Tỉnh (có thể thay đổi vào từng thời điểm)
STT Logo kênh Tên kênh Mô tả kênh
1 HTV7 HTV7 Kênh tổng hợp - Đài TH TP.Hồ Chí Minh
2 HTV9 HTV9 Kênh tổng hợp - Đài TH TP.Hồ Chí Minh
3 BGTV BGTV Đài PTTH Bắc Giang
4 BTV BTV Đài PTTH Bình Định
5 BTV1 BTV1 Đài PTTH Bình Dương
6 BTV2 BTV2 Đài PTTH Bình Dương
7 VTC VTC Đài PTTH Cà Mau
8 DRT DRT Đài PTTH Đăk Lăk
9 PTD PTD Đài PTTH Đăk Nông
10 THĐT THĐT Đài PTTH Đồng Tháp
11 KTV KTV Đài PTTH Khánh Hòa
12 LSTV LSTV Đài PTTH Lạng Sơn
13 THLC THLC Đài PTTH Lào Cai
14 LA34 LA34 Đài PTTH Long An
15 QRT QRT Đài PTTH Quảng Nam
16 STV STV Đài PTTH Sóc Trăng
17 TRT TRT Đài PTTH Thừa Thiên Huế
18 VP VP Đài PTTH Vĩnh Phúc
19 BTV BTV Đài PTTH Bạc Liêu
20 HDTV HDTV Đài PTTH Hải Dương
21 HTTV HTTV Đài PTTH Hà Tĩnh

DÀNH CHO ĐẠI LÝ

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: