Gói Cơ bản

THÔNG TIN GÓI KÊNH

1. Bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh VTC SD

 

 

2. Bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh VTC HD

 

 

3. Thẻ cào trả trước gói kênh VTC Cơ bản

 

* Ghi chú:

- Sử dụng thẻ cào VTC SD để gia hạn Gói Cơ bản.

- Mệnh giá thẻ cào trả trước Gói Cơ bản được áp dụng từ ngày 01/02/2015.

- Đối với khách hàng đang sử dụng đầu thu VTC SH9 khi gia hạn Gói Cơ bản thì chỉ xem được các kênh SD.

 

 

Thiết bị

DÀNH CHO ĐẠI LÝ

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: